Geamendeerde begroting 2019-2022

Presikhaaf

In het wijkprogramma Presikhaaf bevinden zich de wijken Presikhaaf West en Presikhaaf Oost. Een beknopte beschrijving van de wijkkenmerken per wijk zijn in Staat van de stad  opgenomen.

Wijkwethouder

Martien Louwers

Lasten & baten

x € 1000

Lasten

€ 24.454

11,5 %

Baten

€ 2.530

9,3 %