Geamendeerde begroting 2019-2022

Noordoost

In het wijkprogramma Noordoost bevinden zich de wijken Geitenkamp, Monnikenhuizen, Velperweg e.o., Alteveer en Cranevelt. Een beknopte beschrijving van de wijkkenmerken per wijk zijn in Staat van de stad  opgenomen.

Wijkwethouder

Jan van Dellen

Lasten & baten

x € 1000

Lasten

€ 24.208

11,3 %

Baten

€ 2.067

7,6 %