Geamendeerde begroting 2019-2022

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

In het wijkprogramma Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek (CSA) bevinden zich de wijken Centrum, Spijkerkwartier en Arnhemse Broek.
Een beknopte beschrijving van de wijkkenmerken per wijk zijn in Staat van de stad opgenomen.

Wijkwethouder

Cathelijne Bouwkamp

Lasten & baten

x € 1000

Lasten

€ 33.182

15,5 %

Baten

€ 9.482

34,9 %