Geamendeerde begroting 2019-2022

Overzicht lokale heffingen

Onroerend zaakbelasting

2018

Tarieven

WOZ-waarde

Begroot 2018

gebruiker

eigenaar

totaal

totaal 

gebruiker

eigenaar

totaal

Bedragen x € 1.000

Woningen

0,1852%

0,1852%

13.437.161

25.207

25.207

Niet woningen

0,1844%

0,5532%

0,7376%

3.837.117

7.075

21.226

28.301

Totaal

17.274.278

7.075

46.433

53.508

2019

Tarieven

Stijgings%-tarief

WOZ-waarde

Begroot 2019

gebruiker

eigenaar

totaal

totaal

gebruiker

eigenaar

totaal

Bedragen x € 1.000

Woningen

0,1699%

0,1699%

-8,23%

14.834.697

25.542

25.542

Niet woningen

0,1887%

0,5661%

0,7548%

2,33%

3.749.629

7.075

21.226

28.302

Totaal

18.584.326

7.075

46.768

53.844

Onroerend zaakbelasting

gemiddelde woning 

gemiddelde niet-woning

Lasten 2018

338

4.873

0

0,00%

0

0,00%

Lasten 2019

338

4.873

Afvalstoffenheffing

Tarieven

Aantal huishoudens

Begroot

Tarief   2018

Tarief   2019

2018

2019

2018

2019

Bedragen x € 1.000

Eenpersoonshuishoudens

180,84

181,68

27.757

28.597

5.020

5.196

Meerpersoonshuishoudens

243,96

245,16

43.122

43.286

10.520

10.612

Totaal

70.879

71.883

15.540

15.807

Afvalstoffenheffing

eenpersoons

meerpersoons

Lasten 2018

€ 180,84

€ 243,96

ontwikkeling tarief

€ 0,84

0,5%

€ 1,20

0,5%

Lasten 2019

€ 181,68

€ 245,16

Rioolheffing

Rioolheffing

Tarieven

Tarieven

aansluiting op riool

Begroot 2018

2018

eigenaar

gebruiker

Totaal

totaal 

gebruiker

eigenaar

totaal

 Bedragen x € 1.000

Woningen

0,0452%

0,0452%

0,0903%

13.362.162

6.035

6.035

12.070

Niet woningen

0,0571%

0,0571%

0,1142%

3.737.117

2.134

2.134

4.268

Totaal

17.099.279

8.169

8.169

16.338

Rioolheffing

Tarieven

Tarieven

Stijgings%-tarief

Aansluiting op riool

Begroot 2019

 2019

eigenaar

gebruiker

Totaal

totaal

gebruiker

eigenaar

totaal

 Bedragen x € 1.000

Woningen

0,0415%

0,0415%

0,0831%

-8,03%

14.759.697

6.131

6.131

12.261

Niet woningen

0,0594%

0,0594%

0,1188%

4,00%

3.649.629

2.167

2.167

4.335

Totaal

18.409.326

8.298

8.298

16.596

Rioolheffing

gemiddelde woning 

gemiddelde niet-woning

Lasten 2018

€ 169

€ 769

Indexatie 1,5%

€ 2,5

1,50%

€ 11,54

1,50%

Lasten 2019

€ 172

€ 781