Geamendeerde begroting 2019-2022

De Laar/Elden

In het wijkprogramma De Laar/Elden bevinden zich de wijken De Laar en Elden. Een beknopte beschrijving van de wijkkenmerken per wijk zijn in Staat van de stad  opgenomen.

Wijkwethouder

Roeland van der Zee

Lasten & baten

x € 1000

Lasten

€ 17.461

8,2 %

Baten

€ 1.563

5,7 %