Geamendeerde begroting 2019-2022

Verplichte prestatieindicatoren

Verplichte prestatie-indicatoren BBV

Alle gemeenten zijn vanaf 2017 vanuit het landelijk Besluit begroting en verantwoording (BBV) verplicht een basisset beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag. Een aantal indicatoren dient de gemeente zelf aan te geven. Deze zijn in de paragraaf Bedrijfsvoering opgenomen.

Het merendeel van de gegevens zijn de gegevens die de gemeente verstrekt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de zogenaamde gevraagde Iv3 (Informatie voor derden).

Op deze manier worden de beleidsresultaten van de gemeenten en gemeenten onderling vergelijkbaar.

Verplichte indicatoren: gegevens Iv3 (Informatie voor derden aan CBS)
De verplichte BBV indicatoren zijn te vinden op de website waarstaatjegemeente.nl .