Geamendeerde begroting 2019-2022

Inclusief Arnhem

Binnen het veranderprogramma Inclusie wil de gemeente vanuit een overkoepelende visie de randvoorwaarden scheppen in het publieke domein dat mensen, ongeacht hun achtergrond, beperkingen, en/of seksuele voorkeur, kunnen meedoen en zich thuis voelen in Arnhem. De gemeente draagt actief uit dat samenleven in diversiteit niet kan zonder gemeenschappelijkheid, wederzijds vertrouwen en respect waarbij een ieder zichzelf moet kunnen zijn. Er wordt ingezet op bewustwording, en activering in de eigen organisatie, de stad en in de wijken.