Geamendeerde begroting 2019-2022

Algemeen Stad

De diverse taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en die op stedelijk niveau plaatsvinden, zijn opgenomen in 10 reguliere programma’s:

R0    Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

R1    Veiligheid

R2    Verkeer, vervoer en waterstaat

R3    Economie

R4    Educatie

R5    Cultuur, recreatie en sport

R6    Participatie en maatschappelijke ondersteuning

R7    Gezondheid en milieu

R8    Wonen en ruimte

R9    Financiën en bedrijfsvoering