Geamendeerde begroting 2019-2022

Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg

In het wijkprogramma RKV bevinden zich de wijken Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg/Holthuizen. Een beknopte beschrijving van de wijkkenmerken per wijk zijn in Staat van de stad  opgenomen.

Wijkwethouder

Martien Louwers

Lasten & baten

x € 1000

Lasten

€ 27.454

12,9 %

Baten

€ 2.100

7,7 %