Geamendeerde begroting 2019-2022

Malburgen

In het wijkprogramma Malburgen bevinden zich de wijken Malburgen West, Malburgen Oost/Noord, Malburgen Oost/Zuid, waaronder het Duifje en Immerloo. Een beknopte beschrijving van de wijkkenmerken per wijk zijn in Staat van de stad  opgenomen.

Wijkwethouder

Ronald Paping

Lasten & baten

x € 1000

Lasten

€ 36.561

17,1 %

Baten

€ 4.511

16,6 %