Geamendeerde begroting 2019-2022

Dit is de MeerJarenProgrammaBegroting van de gemeente Arnhem. Deze begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de gemeenteraad. In de begroting staat per programma aangegeven wat we willen bereiken, welke activiteiten de gemeente Arnhem in 2019 en in de jaren daarna wil gaan ondernemen en wat dit gaat kosten.

 • Verhouding Lasten Stad/Wijk x € 1000

  € 728

 • Verhouding Baten Stad/Wijk x € 1000

  € 724

 • Waar komt het geld vandaan x € 1000

  € 724

 • Lasten verdeeld naar wijken x € 1000

  € 214

 • Lasten verdeeld naar programma's x € 1000

  € 514