Geamendeerde begroting 2019-2022

Zorg dichterbij

Voorzieningen worden zo dichtbij mogelijk in de buurt van inwoners aangeboden zodat het onderdeel wordt van het wonen, leven en werken. Zorg en ondersteuning worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het dagelijks leven in plaats van een voorziening buiten de reguliere leefomgeving. Zorg moet thuis/ambulant, binnen het eigen netwerk, de buurt, op scholen, in buurtcentra, bij de huisarts, door vrijwilligers enzovoort geboden kunnen worden zodat inwoners in een vroeg stadium worden geholpen en een beroep op zwaardere zorg wordt voorkomen. Daar draait het om bij de transformatie van zorg.