Geamendeerde begroting 2019-2022

Schuytgraaf/Elderveld

In het wijkprogramma Schuytgraaf/Elderveld bevinden zich de wijken Schuytgraaf en Elderveld. Een beknopte beschrijving van de wijkkenmerken per wijk zijn in Staat van de stad  opgenomen.

Wijkwethouder

Ronald Paping

Lasten & baten

x € 1000

Lasten

€ 21.920

10,3 %

Baten

€ 2.700

9,9 %