Geamendeerde begroting 2019-2022

Portefeuillehouders

Jan van Dellen

Jan van Dellen

VVD, 6e locoburgemeester

  • Economische zaken/ Acquisitie: Van Bedrijven Weten, Circulaire economie, G32 economische pijler, Regio, Provincie, Citymarketing
  • Sport
  • Publieke dienstverlening
  • Automatisering
  • Personeel en Organisatie
  • Bedrijfsvoering
  • Communicatie
  • Project Kleefse Waard